سلامت و ایمنی کارکنان و پرسنل

ایران یکی از خطرناک ترین محیط های کاری برای کارگران را داراست.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور متاسفانه طی 10 سال گذشته (1387 تا 1396)، 15 هزار و 997 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند که 15 هزار و 767 نفر از این افراد مرد و 230 نفر زن بودند. این آمار هشت برابر میانگین جهانی حوادث ناشی از کار می باشد.

طبق امار سازمان پزشکی قانونی ایران در فاصله بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ مرگ ناشی از حوادث کار در ایران قریب به ۳ برابر شده است ، بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی بین سال های ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ ، آمار مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.این آمار حتی نسبت به کشور های کمتر توسعه یافته شرق اروپا نیز فاجعه بار است.

بیشترین حوادث منجبر به مرگ در صنعت ساختمان ایران رخ می دهد که 60% این کشته شدگان را به خود اختصاص داده است و پس از آن صنعت معدن قرار دارد. سقوط از ارتفاع و شکستگی بیشترین حوادث ناشی از کار در ایران هستند که بیشترین قربانیان آن را کارگران جوان بین ۱۵ تا ۲۴سال تشکیل میدهند. شایع ترین بیماری های ناشی از کار نیز مشتمل بر بیماریهای عضلانی، بیماریهای تنفسی و اختلالات شنوایی هستند. تحقیقات در ایران همچنین حاکی از شرایط غیراستاندارد سلامت و امنیت کار در صنعت نفت و گاز “بخصوص حفاری”، صنایع غذایی، خودرو و دارو است.

حوادث ناشی از کار در ایران هشت برابر میانگین جهانی است.

حوادث و بیماری‌های ناشی از کار باعث از دست رفتن حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی در جهان می­ شود

 این آمار فاجعه بار نشان می دهد ایران یکی از خطرناکترین کشور های دنیا برای پرسنل، مشاغل، کارکنان و کارگران می باشد. عدم کارایی نهاد های نظارتی در بخش دولتی جهت ارزیابی و نظارت بر محیط های کاری، عدم وجود نظام استاندارد فنی در بخش سلامت محیط های کاری، عدم وجود سازمان ها و نهاد های مستقل کارگری و اتحادیه های مردم نهاد جهت نظارت و مطالبه حقوق نیروهای کار کشور و عدم آشنایی کارفرمایان با وظایف و مسئولیت های خود در حفاظت از سلامت کارکنان باعث چنین خسارت های مرگباری به نیروی کار کشور شده است.

سازمان بین ­المللی کار، برآورد کرده است که حوادث و بیماری‌های ناشی از کار باعث از دست رفتن حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی در جهان می­شود. این رقم در مورد کشور ایران با توجه به 8 برابر بودن حوادث منجر به مرگ به مراتب بالاتر از متوسط جهانی خواهد بود. آسیب های ناشی از حوادث کار به نیرو های فعال در جامعه فقط یک شخص را دچار آسیب و نابودی نمی کند، بلکه یک خانواده و نهایتا یک جامعه را به نابودی می کشاند و خصارات آن چه از جنبه اجتماعی و چه اقتصادی جبران ناپذیر است.