خدمات مراکز طب کار سروش سلامت • معاینات عمومی طب کار

  معاينات پزشکي برای افراد ذينفع (شاغل – کارفرما – سازمان های بيمه گر- دولت) • معاینات طب کار تامین اجتماعی

  بدو استخدام، معاينات دوره اي، معاينات اختصاصي، معاينات در هنگام تغيير شغل، معاينات در هنگام بازگشت به کارمجدد (بيکاري يا مرخصي) • کارت سلامت رانندگان

  انجام معاینات سلامت رانندگان و صدور کارت سلامت رانندگان • آزمایشات خون

  تست های کلینیکی و پاراکلینیکی، آزمایش عدم اعتیاد، آزمایش گروه های خونی، آزمایش قند و چربی خون، RBC ، HCT، WBC ، Hgb ،Plt ، رادیوگرافی و سونوگرافی و • شنوایی سنجی و اودیومتری

  آزمون های شنوایی، بررسی صداهای نجوایی یا گفتاری ، آزمونهای دیاپازونی و اودیومتری . تشخیص کم شنوایی ، اودیومتری از طریق سنجش الکتریکی • اسپیرومتری دستگاه تنفسی

  آسم، بیماری‌های ریوی انسدادی مزمن ، بیماریهای تحدیدی ریوی جهت تشخیص و ارزیابی شدت بیماری • پرسشنامه معاینات شغلی و پرسنلی

  بررسی عوامل و مخاطرات شغلی در محیط کار ارزیابی سوابق شغلی و سوابق بیماری های کارکنان • سیستم عصبی

  معاینات سیستم عصبی و اختلالات نخاعی و مغزی • اقدامات درمانی در طب کار

  درمان افراد مبتلا به بیماری‌های شغلی و غیرشغلی و موارداضطراری در محیط کار • شنوایی سنجی و اودیومتری

  آزمون های شنوایی، بررسی صداهای نجوایی یا گفتاری ، آزمونهای دیاپازونی و اودیومتری . تشخیص کم شنوایی ، اودیومتری از طریق سنجش الکتریکی • معاینات قلبی و عروقی

  نوارقلب (الکتروکاردیوگرافی)، بررسی عملکرد قلب و عروق • آزمایشات پزشکی طب کار

  آزمون های شنوایی، بررسی صداهای نجوایی یا گفتاری ، آزمونهای دیاپازونی و اودیومتری . تشخیص کم شنوایی ، اودیومتری از طریق سنجش الکتریکی • شنوایی سنجی و اودیومتری

  آزمون های شنوایی، بررسی صداهای نجوایی یا گفتاری ، آزمونهای دیاپازونی و اودیومتری . تشخیص کم شنوایی ، اودیومتری از طریق سنجش الکتریکی • مدیریت خدمات طب کار

  آموزش پزشکان، پرستاران، کارشناسان، مدیران سرپرستان واحدهای کاری، تکمیل فرم ها و پرونده های سلامت شغلی شاغلین • ارگونومی و بهداشت حرفه ای

  ارزیابی و مشاوره و آموزش ارگونومی در محل کار و ملاحظات بهداشت حرفه ای در محیط های کاری • معاینات پرسنل آسیب دیده

  ارزیابی توانایی بازگشت یه کار، تعیین میزان غرامت و درصد ازکارافتادگی ناشی از کار و بیماری‌های شغلی • اپتومتری و بینایی سنجی

  تشخیص وجود اختلالات دید درمحیط‌ های کار و صنایع و سازمان‌ها. معاینات بینائی جهت امور استخدامی و نظامی و اخذ گواهی نامه رانندگی و کارت سلامت رانندگان.سنجش بینایی مطابق استانداردهای بینایی در مشاغل مختلف • داده های بالینی و پاراکلینیک و تعیین تناسب شغلی

  انجام و تفسیر اکتی گرافی (به همراه تامین ابزار) جهت بررسی ارتباط خواب و شیفت کاری. تعیین توانایی انجام شیفت کاری به ازاء هر 24 ساعت کاری