چرا کارت سلامت رانندگان؟

چرا کارت سلامت رانندگان؟

شغل رانندگی یکی از مشاغل مهم و پرخطر می باشد. رانندگان به دلیل مسئولیت شان در قبال جان و اموال مردم نقش کلیدیی در حمل و نقل ایمن در جوامع امروزی دارند. رانندگی همواره خطرات زیادی را برای سلامت رانندگان چه از لحاظ تصادف های جاده ای  و چه از نظر سبک شغل دارد؛ چرا که...
معاینات شغلی و پرسنلی طب کار

معاینات شغلی و پرسنلی طب کار

با توجه به سوالات فراوان مراجعه کنندگان در مورد معاینات و آزمایشات طب کار، در این نوشته به بررسی و طبقه بندی این معاینات می پردازیم. همانطور که در پست قبل اشاره شد معاینات پرسنلی و شغلی در طب کار می بایست پس از یک ارزیابی اولیه از نوع شغل و سوابق پزشکی فرد مورد معاینه...
پرسشنامه آزمایشات و معاینات شغلی و پرسنلی در طب کار

پرسشنامه آزمایشات و معاینات شغلی و پرسنلی در طب کار

براي انجام معاینات و آزمایشات شغلی و پرسنلی در طب کار، قبل از هر چیزی در مرحله نخست نیاز به بررسی اولیه از وضعیت شخص مورد معاینه وجود دارد. قبل از شروع معاینات وضع کلی فرد در غالب پرسشنامه معاینات شعلی و پرسنلی مورد مطالعه قرار می گیرد تا عوامل و مخاطرات شغلی فرد مورد...
طب کار و الزام به تشکیل پرونده پزشکی افراد شاغل

طب کار و الزام به تشکیل پرونده پزشکی افراد شاغل

طب کار و الزام به تشکیل پرونده پزشکی افراد شاغل به موجب ماده 92 قانون کار کارفرمایان مسئولیت دارند، شاغلینی که نوع کار آنها مستعد بروز بیماری های ناشی از کار می باشد را حداقل سالی یک بار توسط مراکز طب کار واجد صلاحیت مورد معاینات شغلی سلامت و طب کار قرار دهند و برای...
طب کار و ماده 85 قانون کار

طب کار و ماده 85 قانون کار

طب کار و ماده 85 قانون کار در این نوشته به یکی از موارد مرتبط با معاینات و آزمایشات ایمنی طب کار در قانون کار کشور خواهیم پرداخت، تا مشخص گردد کارفرمایان محترم در قبال حفظ سلامت پرسنل و نیروی کار شاغل در محیط کار خود چه وظایفی را دارند: تکلیف کارفرما در صیانت از نیروی...
طب کار و قانون تامین اجتماعی

طب کار و قانون تامین اجتماعی

طب کار و قانون تامین اجتماعی در این بخش قصد داریم یکی دیگر از قوانین مربوط به طب کار در ایران را معرفی نماییم. قانون بیمه تامین اجتماعی انجام آزمایشات و معاینات طب کار را به عنوان یک الزام قانونی به عهده کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار گذاشته است. سازمان تامین اجتماعی...