دکتر فاطمه عزیزی

دکتر فاطمه عزیزی

مدیر کلینیک و مشاور فنی
Department:-طب کار

متخصص طب کار، با20 سال سابقه طبابت