دکتر محسن مرادی نیا

دکتر محسن مرادی نیا

موسس و مسئول فنی کلینیک
Department:-طب کار

متخصص طب کار، دارای بورد تخصصی طب کار، استادیار دانشگاه علوم پزشکی با 25 سال سابقه طبابت و مدیریت مراکز بیمارستانی و شبکه های بهداشت و درمانی کشور